1import copy
2import random
3import unittest
4import time
5from basetestcase import BaseTestCase
6from couchbase_helper.documentgenerator import DocumentGenerator
7from membase.helper.cluster_helper import ClusterOperationHelper
8from remote.remote_util import RemoteMachineShellConnection
9from membase.api.rest_client import RestConnection
10from memcached.helper.data_helper import VBucketAwareMemcached,MemcachedClientHelper
11
12class GetrTests(BaseTestCase):
13
14  DURING_REBALANCE = 1
15  AFTER_REBALANCE = 2
16  SWAP_REBALANCE = 3
17
18  FAILOVER_NO_REBALANCE = 1
19  FAILOVER_ADD_BACK = 2
20  FAILOVER_REBALANCE = 3
21
22  def setUp(self):
23    super(GetrTests, self).setUp()
24    descr = self.input.param("descr", "")
25    if descr:
26      self.log.info("Test:{0}".format(descr))
27    self.skipload = self.input.param("skipload", False)
28    self.data_ops = self.input.param("data_ops", 'create')
29    self.expiration = self.input.param("expiration", 0)
30    self.wait_expiration = self.input.param("wait_expiration", False)
31    self.flags = self.input.param("flags", 0)
32    self.warmup_nodes = self.input.param("warmup", 0)
33    self.rebalance = self.input.param("rebalance", 0)
34    self.failover = self.input.param("failover", 0)
35    self.failover_factor = self.input.param("failover-factor", 1)
36    self.error = self.input.param("error", None)
37    self.replica_to_read = self.input.param("replica_to_read", 0)
38    self.value_size = self.input.param("value_size", 0)
39
40  def tearDown(self):
41    super(GetrTests, self).tearDown()
42
43  def getr_test(self):
44    if self.nodes_init > len(self.servers):
45      result = unittest.TextTestRunner(verbosity=2)._makeResult()
46      result.skipped=[('getr_test', "There is not enough VMs!!!")]
47      return result
48
49    gen_1 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
50                   start=0, end=self.num_items/2)
51    gen_2 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
52                   start=self.num_items/2, end=self.num_items)
53    if self.value_size:
54      gen_1 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"name": "{0}"}}',
55                   [self.value_size * 'a'],
56                   start=0, end=self.num_items/2)
57      gen_2 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"name": "{0}"}}',
58                   [self.value_size * 'a'],
59                   start=self.num_items/2, end=self.num_items)
60    self.log.info("LOAD PHASE")
61    if not self.skipload:
62      self.perform_docs_ops(self.master, [gen_1, gen_2], self.data_ops)
63
64    self.log.info("CLUSTER OPS PHASE")
65    if self.rebalance == GetrTests.AFTER_REBALANCE:
66      self.cluster.rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
67                  self.servers[self.nodes_init:], [])
68    if self.rebalance == GetrTests.DURING_REBALANCE:
69      rebalance = self.cluster.async_rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
70              self.servers[self.nodes_init : self.nodes_init + self.nodes_in],
71              [])
72    if self.rebalance == GetrTests.SWAP_REBALANCE:
73      self.cluster.rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
74                  self.servers[self.nodes_init :
75                        self.nodes_init + self.nodes_in],
76                  self.servers[self.nodes_init - self.nodes_in : self.nodes_init])
77    if self.warmup_nodes:
78      self.perform_warm_up()
79    if self.failover:
80      self.perform_failover()
81    if self.wait_expiration:
82      self.sleep(self.expiration)
83    try:
84      self.log.info("READ REPLICA PHASE")
85      servrs = self.servers[:self.nodes_init]
86      self.expire_pager(servrs)
87      if self.failover in [GetrTests.FAILOVER_NO_REBALANCE, GetrTests.FAILOVER_REBALANCE]:
88        servrs = self.servers[:self.nodes_init - self.failover_factor]
89      if self.rebalance == GetrTests.AFTER_REBALANCE:
90        servrs = self.servers
91      if self.rebalance == GetrTests.SWAP_REBALANCE:
92        servrs = self.servers[:self.nodes_init - self.nodes_in]
93        servrs.extend(self.servers[self.nodes_init :
94                      self.nodes_init + self.nodes_in])
95
96      self.log.info("Checking replica read")
97      if self.failover == GetrTests.FAILOVER_NO_REBALANCE:
98        self._verify_all_buckets(self.master, only_store_hash=False,
99                     replica_to_read=self.replica_to_read,
100                     batch_size=1)
101      else:
102        self.verify_cluster_stats(servrs, only_store_hash=False,
103                     replica_to_read=self.replica_to_read, batch_size=1,
104                     timeout=(self.wait_timeout * 10))
105    except Exception, ex:
106      if self.error and str(ex).find(self.error) != -1:
107        self.log.info("Expected error %s appeared as expected" % self.error)
108      else:
109        raise ex
110    if self.rebalance == GetrTests.DURING_REBALANCE:
111      rebalance.result()
112
113  def getr_negative_test(self):
114    gen_1 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
115                   start=0, end=self.num_items/2)
116    gen_2 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
117                   start=self.num_items/2, end=self.num_items)
118    self.log.info("LOAD PHASE")
119    if not self.skipload:
120      self.perform_docs_ops(self.master, [gen_1, gen_2], self.data_ops)
121
122    if self.wait_expiration:
123      self.sleep(self.expiration)
124
125    self.log.info("READ REPLICA PHASE")
126    self.log.info("Checking replica read")
127    self.expire_pager([self.master])
128    try:
129      self._load_all_buckets(self.master, gen_1, 'read_replica', self.expiration, batch_size=1)
130    except Exception, ex:
131      if self.error and str(ex).find(self.error) != -1:
132        self.log.info("Expected error %s appeared as expected" % self.error)
133      else:
134        raise ex
135    else:
136      if self.error:
137        self.fail("Expected error %s didn't appear as expected" % self.error)
138
139  def getr_negative_corrupted_keys_test(self):
140    key = self.input.param("key", '')
141    gen = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
142                   start=0, end=self.num_items)
143    self.perform_docs_ops(self.master, [gen], 'create')
144    self.log.info("Checking replica read")
145    client = VBucketAwareMemcached(RestConnection(self.master), self.default_bucket_name)
146    try:
147      o, c, d = client.getr(key)
148    except Exception, ex:
149      if self.error and str(ex).find(self.error) != -1:
150        self.log.info("Expected error %s appeared as expected" % self.error)
151      else:
152        raise ex
153    else:
154      if self.error:
155        self.fail("Expected error %s didn't appear as expected" % self.error)
156
157  def test_getr_bucket_ops(self):
158    bucket_to_delete_same_read = self.input.param("bucket_to_delete_same_read", True)
159    gen_1 = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
160                   start=0, end=self.num_items)
161    self.log.info("LOAD PHASE")
162    self.perform_docs_ops(self.master, [gen_1], self.data_ops)
163
164    self.log.info("Start bucket ops")
165    bucket_read = self.buckets[0]
166    bucket_delete = (self.buckets[1], self.buckets[0])[bucket_to_delete_same_read]
167    try:
168      self.log.info("READ REPLICA PHASE")
169      self.log.info("Checking replica read")
170      task_verify = self.cluster.async_verify_data(self.master, bucket_read,
171                             bucket_read.kvs[1],
172                             only_store_hash=False,
173                             replica_to_read=self.replica_to_read)
174      task_delete_bucket = self.cluster.async_bucket_delete(self.master, bucket_delete.name)
175      task_verify.result()
176      task_delete_bucket.result()
177    except Exception, ex:
178      task_delete_bucket.result()
179      if self.error and str(ex).find(self.error) != -1:
180        self.log.info("Expected error %s appeared as expected" % self.error)
181      else:
182        raise ex
183    else:
184      if self.error:
185        self.fail("Expected error %s didn't appear as expected" % self.error)
186
187  def getr_rebalance_test(self):
188    gen = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
189                   start=0, end=self.num_items)
190    self.perform_docs_ops(self.master, [gen], 'create')
191    self.log.info("Checking replica read")
192    client = VBucketAwareMemcached(RestConnection(self.master), self.default_bucket_name)
193    rebalance = self.cluster.async_rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
194              self.servers[self.nodes_init : self.nodes_init + self.nodes_in],
195              [])
196    try:
197      while gen.has_next():
198        key, _ = gen.next()
199        o, c, d = client.getr(key)
200    finally:
201      rebalance.result()
202
203  def getr_negative_corrupted_vbucket_test(self):
204    vbucket_state = self.input.param("vbucket_state", '')
205    gen = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
206                start=0, end=self.num_items)
207    self.perform_docs_ops(self.master, [gen], 'create')
208    self.log.info("Checking replica read")
209    client = VBucketAwareMemcached(RestConnection(self.master), self.default_bucket_name)
210    vbuckets_num = RestConnection(self.master).get_vbuckets(self.buckets[0])
211    while gen.has_next():
212      try:
213        key, _ = gen.next()
214        vBucketId = client._get_vBucket_id(key)
215        mem = client.memcached_for_replica_vbucket(vBucketId)
216        if vbucket_state:
217          mem.set_vbucket_state(vBucketId, vbucket_state)
218          msg = "Vbucket %s set to pending state" % vBucketId
219          mem_to_read = mem
220        else:
221          wrong_vbucket = [v for v in client.vBucketMapReplica
222                  if mem.host != client.vBucketMapReplica[v][0].split(':')[0] or\
223                  str(mem.port) != client.vBucketMapReplica[v][0].split(':')[1]][0]
224          mem_to_read = client.memcached_for_replica_vbucket(wrong_vbucket)
225          msg = "Key: %s. Correct host is %s, test try to get from %s host. " %(
226                            key, mem.host, mem_to_read.host)
227          msg += "Correct vbucket %s, wrong vbucket %s" % (vBucketId, wrong_vbucket)
228        self.log.info(msg)
229        client._send_op(mem_to_read.getr, key)
230      except Exception, ex:
231        if self.error and str(ex).find(self.error) != -1:
232          self.log.info("Expected error %s appeared as expected" % self.error)
233        else:
234          raise ex
235      else:
236        if self.error:
237          self.fail("Expected error %s didn't appear as expected" % self.error)
238
239  def getr_dgm_test(self):
240    resident_ratio = self.input.param("resident_ratio", 50)
241    gens = []
242    delta_items = 200000
243    self.num_items = 0
244    mc = MemcachedClientHelper.direct_client(self.master, self.default_bucket_name)
245
246    self.log.info("LOAD PHASE")
247    end_time = time.time() + self.wait_timeout * 30
248    while (int(mc.stats()["vb_active_perc_mem_resident"]) == 0 or\
249        int(mc.stats()["vb_active_perc_mem_resident"]) > resident_ratio) and\
250       time.time() < end_time:
251      self.log.info("Resident ratio is %s" % mc.stats()["vb_active_perc_mem_resident"])
252      gen = DocumentGenerator('test_docs', '{{"age": {0}}}', xrange(5),
253                  start=self.num_items, end=(self.num_items + delta_items))
254      gens.append(copy.deepcopy(gen))
255      self._load_all_buckets(self.master, gen, 'create', self.expiration, kv_store=1,
256                  flag=self.flags, only_store_hash=False, batch_size=1)
257      self.num_items += delta_items
258      self.log.info("Resident ratio is %s" % mc.stats()["vb_active_perc_mem_resident"])
259    self.assertTrue(int(mc.stats()["vb_active_perc_mem_resident"]) < resident_ratio,
260            "Resident ratio is not reached")
261    self.verify_cluster_stats(self.servers[:self.nodes_init], only_store_hash=False,
262                 batch_size=1)
263    self.log.info("Currently loaded items: %s" % self.num_items)
264
265    self.log.info("READ REPLICA PHASE")
266    self.verify_cluster_stats(self.servers[:self.nodes_init], only_store_hash=False,
267                 replica_to_read=self.replica_to_read, batch_size=1)
268
269  def perform_docs_ops(self, server, gens, op_type, kv_store=1, only_store_hash=False,
270             batch_size=1):
271    for gen in gens:
272      gen_ops = copy.deepcopy(gen)
273      self._load_all_buckets(server, gen_ops, 'create', self.expiration, kv_store=kv_store,
274                 flag=self.flags, only_store_hash=only_store_hash, batch_size=batch_size)
275    gen_ops = copy.deepcopy(gens[0])
276    if self.data_ops == 'update':
277      self._load_all_buckets(server, gen_ops, 'update', self.expiration, kv_store=kv_store,
278               flag=self.flags, only_store_hash=only_store_hash, batch_size=batch_size)
279    if self.data_ops in ['delete', 'recreate']:
280      self._load_all_buckets(server, gen_ops, 'delete', self.expiration, kv_store=kv_store,
281               flag=self.flags, only_store_hash=only_store_hash, batch_size=batch_size)
282    if self.data_ops == 'recreate':
283      self._load_all_buckets(server, gen_ops, 'create', self.expiration, kv_store=kv_store,
284               flag=self.flags, only_store_hash=only_store_hash, batch_size=batch_size)
285    self.verify_cluster_stats(self.servers[:self.nodes_init], only_store_hash=only_store_hash,
286                 batch_size=batch_size, timeout=(self.wait_timeout * 10))
287
288  def perform_warm_up(self):
289    warmup_nodes = self.servers[-self.warmup_nodes:]
290    for warmup_node in warmup_nodes:
291      shell = RemoteMachineShellConnection(warmup_node)
292      shell.stop_couchbase()
293      shell.disconnect()
294    self.sleep(20)
295    for warmup_node in warmup_nodes:
296      shell = RemoteMachineShellConnection(warmup_node)
297      shell.start_couchbase()
298      shell.disconnect()
299    ClusterOperationHelper.wait_for_ns_servers_or_assert(warmup_nodes, self)
300
301  def perform_failover(self):
302    rest = RestConnection(self.master)
303    nodes = rest.node_statuses()
304    failover_servers = self.servers[:self.nodes_init][-self.failover_factor:]
305    failover_nodes = []
306    for server in failover_servers:
307      for node in nodes:
308        if node.ip == server.ip and str(node.port) == server.port:
309          failover_nodes.append(node)
310    for node in failover_nodes:
311      rest.fail_over(node.id)
312      self.sleep(5)
313    if self.failover == GetrTests.FAILOVER_REBALANCE:
314      self.cluster.rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
315                [], failover_servers)
316    if self.failover == GetrTests.FAILOVER_ADD_BACK:
317      for node in failover_nodes:
318        rest.add_back_node(node.id)
319      self.cluster.rebalance(self.servers[:self.nodes_init],
320                  [], [])
321