xref: /Couchbase_NET_Client_v3.0/.gitignore (revision 0ac671e4)