xref: /Couchbase_NET_Client_v3.0/.gitignore (revision e7729e07)